Profesjonalne Salony Fryzjerskie - Innowacyjne Technologie i 20-letnie Doświadczenie
Legnicka ✆ + 48 601 710 299 | Zwycięska ✆ + 48 601 710 869

RODO

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach monitoringu jest „M.J.K.” Jacek Korykora (ul. Bystrzycka 81/9, 54-215 Wrocław. Dane gromadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit f RODO) i w tym celu przekazywane firmie ochroniarskiej PCAlert. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w uzasadnionych przypadkach dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.