Profesjonalne Salony Fryzjerskie - Innowacyjne Technologie i 20-letnie Doświadczenie
Legnicka ✆ + 48 601 710 299 | Zwycięska ✆ + 48 601 710 869

Imię i nazwisko *

Data urodzenia *

Adres Zameldowania

Ulica, numer *

Miejscowość, kod *

Adres Zamieszkania (jeśli inny niż powyżej)

Ulica, numer *

Miejscowość, kod *

Dane kontaktowe

Telefon komórkowy *

E-mail *

Wykształcenie (Jeśli w trakcie nauki, proszę wpisać rok)

Zawodowe/profil *

Średnie/profil *

Policealne/profil *

Licencjackie/profil *

Wyższe/profil *

Zawód wyuczony *

Czy chciałby Pan/Pani kontynuować naukę, jeśli tak to proszę opisać swoje plany edukacyjne? *

Dlaczego chce Pan/Pani podjąć pracę? *

Czego oczekuje Pan/Pani od swojego pracodawcy? *

Miejsce na treść motywacyjną

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o naszej firmie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dołącz CV (tylko w formacie pdf)

Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.